aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Technika w Polsce

Województwa Technikum dolnośląskie Technikum kujawsko-pomorskie Technikum lubelskie Technikum lubuskie Technikum łódzkie Technikum małopolskie Technikum mazowieckie Technikum opolskie Technikum podkarpackie Technikum podlaskie Technikum pomorskie Technikum śląskie Technikum świętokrzyskie Technikum warmińsko-mazurskie Technikum wielkopolskie Technikum zachodniopomorskie

Rok szkolny 2022/2023

W roku szkolnym 2022/23 wzrosła w skali roku zarówno liczba techników (o 0,4%), jak i liczba uczniów (o 8,3%). 
W 1861 technikach uczyło się 711,1 tys. uczniów, wśród których przeważali mężczyźni (61,0%). Większość techników stanowiły szkoły publiczne (87,7%). W roku szkolnym 2021/22 absolwenci techników ukończyli przede wszystkim kierunki z podgrupy inżynieryjno-technicznej (22,2%), technologii teleinformacyjnych (21,5%) oraz usług dla ludności (18,3%).

Szkoły Oddziały Uczniowie
ogółem
ogółem 1861 28603 711140
dla młodzieży 1824 28420 710241
specjalne 37 183 899

ABSOLWENCI TECHNIKÓW WEDŁUG WIEKU I PŁCI (bez szkół specjalnych)

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem W tym kobiety
POLSKA 116519 45624
Dolnośląskie 7068 2849
Kujawsko-pomorskie 6986 2819
Lubelskie 6904 2494
Lubuskie 3159 1379
Łódzkie 6945 2621
Małopolskie 11766 4671
Mazowieckie 14002 5023
Opolskie 3096 1355
Podkarpackie 8121 3076
Podlaskie 3705 1305
Pomorskie 7100 3050
Śląskie 12991 4891
Świętokrzyskie 4407 1665
Warmińsko-mazurskie 4385 1877
Wielkopolskie 11578 4843
Zachodniopomorskie 4306 1706

ABSOLWENCI TECHNIKÓW WEDŁUG PODGRUP KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem w tym kobiety
OGÓŁEM 116694 45690
Artystyczna 786 554
Społeczna 9158 6886
Biznesu i administracji 16727 8742
Fizyczna 21 11
Technologii teleinformacyjnych 25147 2591
Inżynieryjno-techniczna 25874 2962
Produkcji i przetwórstwa 1331 615
Architektury i budownictwa 7338 2786
Rolnicza 1797 444
Leśna 676 212
Weterynaryjna 1744 1439
Medyczna 161 119
Usług dla ludności 21338 16729
Ochrony i bezpieczeństwa 226 84
Usług transportowych 4094 1403
Pozostałe 276 113

Polityka Prywatności