aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Technika w Polsce

Województwa Technikum dolnośląskie Technikum kujawsko-pomorskie Technikum lubelskie Technikum lubuskie Technikum łódzkie Technikum małopolskie Technikum mazowieckie Technikum opolskie Technikum podkarpackie Technikum podlaskie Technikum pomorskie Technikum śląskie Technikum świętokrzyskie Technikum warmińsko-mazurskie Technikum wielkopolskie Technikum zachodniopomorskie
W roku szkolnym 2020/21 w 1864 technikach, wśród 647,1 tys. uczniów przeważali mężczyźni (60,9%). Większość techników stanowiły szkoły publiczne (88,6%). W roku szkolnym 2019/20 absolwenci techników ukończyli przede wszystkim kierunki z podgrupy inżynieryjno-technicznej (22,5%), usług dla ludności (20,1%) oraz technologii teleinformacyjnych (19,8%).

Absolwenci technikum według kierunków kształcenia


ogółemw tym kobiety
O G Ó Ł E M11105444302
Artystyczne618489
Społeczne91456883
Biznesu i administracji143637825
Fizyczne168
Technologii teleinformacyjnych220002074
Inżynieryjno-techniczne250032568
Produkcji i przetwórstwa1276612
Architektury i budownictwa80492921
Rolnicze2144507
Leśne763217
Weterynaryjne15391228
Medyczne192140
Usług dla ludności2227517577
Ochrony i bezpieczeństwa13745
Usług transportowych34611167
Pozostałe7341
Polityka Prywatności