Technika w Polsce

Województwa Technikum dolnośląskie Technikum kujawsko-pomorskie Technikum lubelskie Technikum lubuskie Technikum łódzkie Technikum małopolskie Technikum mazowieckie Technikum opolskie Technikum podkarpackie Technikum podlaskie Technikum pomorskie Technikum śląskie Technikum świętokrzyskie Technikum warmińsko-mazurskie Technikum wielkopolskie Technikum zachodniopomorskie
Technik technologii ceramicznej
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii ceramicznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania badań laboratoryjnych surowców, mas i wyrobów ceramicznych; 2) przygotowywania surowców i mas ceramicznych; 3) organizowania produkcji wyrobów ceramicznych; 4) nadzorowania procesów technologicznych związanych z produkcją wyrobów ceramicznych.

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
ef_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce

Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Zamiejscowy w Chorzowie - 1
miniatura
Polityka Prywatności