Technika w Polsce

Województwa Technikum dolnośląskie Technikum kujawsko-pomorskie Technikum lubelskie Technikum lubuskie Technikum łódzkie Technikum małopolskie Technikum mazowieckie Technikum opolskie Technikum podkarpackie Technikum podlaskie Technikum pomorskie Technikum śląskie Technikum świętokrzyskie Technikum warmińsko-mazurskie Technikum wielkopolskie Technikum zachodniopomorskie
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania, diagnozowania, remontowania i utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym; 2) montowania i eksploatowania urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych; 3) montowania i utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej; 4) budowania i eksploatowania urządzeń sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym; 5) prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
miniatura