Technika w Polsce

Województwa Technikum dolnośląskie Technikum kujawsko-pomorskie Technikum lubelskie Technikum lubuskie Technikum łódzkie Technikum małopolskie Technikum mazowieckie Technikum opolskie Technikum podkarpackie Technikum podlaskie Technikum pomorskie Technikum śląskie Technikum świętokrzyskie Technikum warmińsko-mazurskie Technikum wielkopolskie Technikum zachodniopomorskie
Technik nawigator morski
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik nawigator morski powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i wykonywania prac związanych z prowadzeniem podróży morskiej; 2) wykonywania prac związanych z realizacją procesów ładunkowych; 3) eksploatowania urządzeń i systemów statkowych; 4) prowadzenia akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu.

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
ATAS_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Uniwersytet_Gda__ski_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Budynek główny